Historie

Historien om Rødbjerg Kilde, det Bornholmske Wiesbaden.

Stor tak til Palle Smed for hans store hjælp med, at indsamle oplysninger om de Bornholmske Radium Kilder og hans tilladelse til at, jeg må bruge hans arbejde.

Rødbjerg kilde ved Hasle blev udråbt til Bornholms-Wiesbaden (Wiesbaden er et berømte kursted i Tyskland.) .

Efter at vandet i maj 1923 var blevet analyseret af Steins Laboratorium, da det viste sig, at vandet var dobbelt så radioaktivt som det berømte kildevand fra Wiesbaden, det satte naturligvis gang i planerne om, at udnytte den radioaktive kilde.

De første planer for kildens dift var, at ejeren Løjtnant Jensen ville sende vandet fra kilden rundt på øen med bil, hvis et tilstrækkeligt antal kunder skulle vise sig, at være interesseret. Det gik ikke, så istedet  indgik ejeren Løjtnant Jensen Tårnbygaard et samarbejde med Direktør Kaj Sødring (Kulværket) og  Polsk vicekonsul Max Plesner med henblik på, en større produktion på stedet.

At vandet i Rødbjerg er af en særlig beskaffenhed, kan ikke betvivles, da der i sin tid var tale om, at Rønne skulle have vand fra Rødbjerg, var rådets vandkyndige medlemmer deroppe for, at smage på vandet, men det fandt ikke nåde, byrødderne spyttede langt da de smagte på Rødbjergvandet, og de skulle havde brugt nogle ikke helt parlamentariske vendinger om dette.

De anede desværre ikke at det var det rene Radium, som de så foragteligt spyttede ud.

Max Plesner var født 21 oktober 1874 i Farsø, han sad i Hasle byråd 1917 til 1921. Han etablerede i 1922  Bornholms Auto-Service i Rønne. I perioden 1909 til 28 var han også Driftsbestyrer i Hasle Klinker og Charmottestensfabrik.
For en ti årig periode blev udvindingsretten overdraget til de to forretningsfolk med procenter til Løjtnanten. Sødring og Plersner oprettede et interessentselskab og tog derefter kontakt med badelæge Jantzen og Radiunstationens ledende fysikker, Magister Jacobsen.

Sidstnævnte havde gjort en opfindelse, som betød, at man kunne forstærke radium-emannationen, dvs. den radioaktive stråling, i kildevandet, hvorved det kunne opnå en kraft, som var brugbar i sundheds-mæssig henseende.

Virksomheden fik navnet Aqua-Radium Aftapningsanstalt og produktet hed Akva-Radium. Fabrikken åbneden den 13 august 1923.

Selve aftapningsanlæget var opstillet i et skur, man havde hentet på det nærliggende kulværk.

Sødring og Plesner havde tidligere forsøgt at grave efter fosforit ved Arnager, men også dette projekt endte som en fiasko.

I telefonbogen fra 1925 annoncerer virksomheden  “Aqua Radium a/s Rødbjergkilde tlf. Hasle 47”.
Efter at man var kommet igang med produktionen fik man nyopført en træbygning tæt ved kilden, hvis vand blev ført ind til bygningen gennem en rørledning.

I samme forbindelse blev der indrettet en veranda hvor det var muligt for publikum, at komme for at nyde Konsulens helse bringende kildevand for 15øre pr.glas

Den daglige ledelse var overdraget til fhv. cand.pharm. Kragh-Jacobsen som kemisk teknisk direktør.

I bygningen var der foruden aftapningsanstalt, også indrettet laboratorium og skyllerum.

Pressen var inviteret på besøg og efterfølgende kunne man læse i dagspressen citat “Kildens vand føres ind i huset, hvor det i store beholdere tilsættes Radium-Emmanation”. Det er nogle svimlende tal, der nævnes. Man kan gøre vandet så stærkt, at det indeholder 120,000 Mache-Enheder pr. ltr. Det er dog ikke tilrådeligt med det store styrkeindhold.

Aftapningen skal foretages med omhygge, der må ikke komme luft ned i vandet, og flasken skal øjeblikkeligt tilproppes.

Det hele foregår meget snildt ved aftapnings og proppemaskine. Selvfølgelig vises der stor omhyggelighed med flaskeslyldningen.

Vi så tre piger beskæftiget ved skyllemaskinerne. Det var en streng renselsesproces flaskerne gennemgik, inden de fik lov til at komme hen til aftapningsmaskinen.

Etiketterne der endnu ikke var ankommet ville blive stemplet med aftapningsdato. Rødbjerg Kildevandet forsendes også i 50 ltr. beholdere til Hospitaler, Hoteller og andre større forbrugere.
Der er en historie der nok ikke kan bekræftes, men alligevel skal den med, det hed sig når damerne ude fra kilden var til torvedag i Rønne og solgte Radium vand, når de fik udsolgt så var der alt forlangt langt til Rødbjerg kilde på cykel, for at hente nye forsyninger, for ikke at løbe tør for vand, lånte de en vandhane hos en af butikkerne på Store Torv, virkningen? ja den var vel den samme, den slugte tørsten på en varm sommerdag.

Etikketer fra Aqua-radium Rødbjerg Kilde


Flasken står på medicinsk historisk museum som villigt har sendt mig fotoet af flasken/etiketten

 

Flasken står på Bornholms Tekniske samling.

Billeder fra Aqua-radium Rødbjerg Kilde


Denne prisliste er udlånt af Åge Kofoed Havnegade 32 Allinge i 1991 til Poul-Erik Knudsen Bornholms Tidende, der brugte den i en artikkel om Radiumvandkasse til radium vand fra rødbjerg kilde Hasle, er i min samling.


Brev jeg fik tilsendt efter en tv udsendelse, jeg medvirkede i.

 


ved rønne håndværker og industriforenings udstilling i 1923 lavede man en sten grotte med radioaktivt vand fra rødbjerg kilde. det i alle landets aviser – ja også blade udenfor landets grænser omtalte fund af radioaktive vand.Vicekonsul Max Plesner til venstre. Billedet er fra Forforrit fabrikken ved Arnager