Historie

Hasle bryggeri/brænderi var en gammel virksomhed der har rødder tilbage til tiden før 1855, hvor det startede som et dampbrænderi, ejet af Købmand og Agent P.Munch.

 

Virksomheden blev overtaget af et interesentselskab i 1862 på aktier a` 100 rigsdaler. Hovedaktionærerne Købmand Andreas Grønbech fra Allinge og  Thor Hansen fra Rønne, de overtog virksomheden efter et par års drift. Det blev registreret under navnet a/s Hasle Dampbrænderi. L.C.Larsen der var daglig leder af virksomheden, kom fra Aakirkeby Dampbrænderi

 

Hasle Brænderi opførte ved starten et betydeligt bygningskompleks på gl. matr. nr. 177. ny matr. nr. 129 af byens markgrunde. at det må have været dyrt ses af at bygningerne var brandforsikret for 10,310 rigsdaler kun overgået af kirken der var forsikret for 15,000 rigsdaler.I januar 1858 blev bygningerne totalt ødelagt af en brand, men bygningerne blev opført igen, enda  større før branden, de nu var  forsikrede for 16,350 rigsdaler.

 

Den 18 marts 1864 dør den ene indehaver, Konsul Thor Rønne og hans andel overtages af hans søn R.D Købmand Vilhem Rønne. I 1880erne var der til brænderiet tilknyttet et betydeligt federi af stude fra Sverige. Dyrene kom hertil om foråret  for at blive fedet op, med bla. drank fra brænderiet.

 

Hvor når man præsis startede på at brygge øl vides ikke, men i vejviser for Kongeriget Danmark fra 1879 nævnes Hasle Dampbrænderi og Øl Bryggeri med L.C.Larsen som bestyrer.

 

I 1883 nævnes Brygger og Brændevinsbrænder Anton Larsen som brænderibestyrer, den 1 juni blev han valgt til revisor for Hasle Byråd, de andre deltagere i virksomheden er følgende: Konsul Rønnes enke Hanne fra Rønne, Købmand A. Grønbeck fra Sandvig , Brændevinshandler L.C.Larsen fra Hasle, samt Købmand N.Rønne og Anton Larsen med enhver 1/6 del

 

I 1899 kom en ny ejer til, idet kommanditselskabet “P.Kofoed Larsen og Co” blev indregistreret den 7 oktober. Selskabet ville drive bryggeri og brænderi i Hasle og eneste ansvarlige deltager var Poul Kofoed Larsen. I modsætning til tidligere var bryggeridrift nu blevet det vigtigste og omkring 1910 ophørte brændevinsbrændingen helt, ligesom det tilhørende avlsbrug blev nedlagt. Anders Madsen kørte som kusk på bryggeriet omkring 1905, han sagde til sin familie, at han var kusk for “sypa lars”.

 

Godtfred Petersen købte Hasle Bryggerie i 1929. Godtfred hed oprindeligt Sune Godtfrid Petersjøn han var gift med Laura Munch. Han kom fra Sverige hvor han var uddannet Drittelmager. Han ankom til Danmark den 20 maj 1889 i Ordrup politikreds, de var bosiddende i Næstved de første år, de flyttede senere til Nexø hvor han fik arbejde på Nexø elektricitetsværk, senere fik han arbejde på Nexø Bryggeri hvor han lærte faget.

 

Købet af Hasle bryggeri var en katastrofe rent økonomisk for Godtfred, sønnen Ernst ville ikke have at hans far skulle gå i graven med gæld, så han overtog bryggeriet og  faderens gæld.

Bryggeriet blev overtaget den 1 januar 1933. Bryggeriet beskæftigede fem personer fast og desuden i sæsonen når varmen satte ind, en del løst engageret mandskab. Der blev på den tid brygget Hvidtøl nr.1 og to samt Taffeløl. I telefonbogen fra 1933 er det første gang jeg er stødt på et tlf. nr fra bryggeriet de havde nr. 72 og adressen var Rønne Landevej, i annoncen reklamerede de med, at Hasle øl er kendt over hele øen, for dets velsmagenhed !!

 

Ernst Petersen var uddannet som mekaniker, i 1933 startede han et stenbrud ved Maegaard i Rutsker og fik fem mand i arbejde der. Ernst er forøvrigt født den 1 december 1908 i Nexø han døde den 7 april 1980

 

Under en tur til Sverige med et fodboldshold  så han at de Svenske Bryggerier brugte 5 og 10 ltr flasker til øl. Han besluttede sig for at indføre disse flasker på sit Bryggeri, forøvrigt som det første Bryggeri i Danmark, iøvrigt til stor iritation for øens andre Bryggerier, der nu skulle ud og  investere i 5 ltr.glas flasker, som var meget dyre .Kunderne blev meget glade for den nye emballage, da den kunne bruges til bla. saft, hvilket bevirkede at bryggeriet altid havde stor flaske mangel, hvilket også kan ses på datidens annoncer, hvilket også gav Bryggeriet store økonomiske problemer.

 

Brygger Gad fra Rønne og Ernst Pedersen holdt et møde, hvor de prøvede at lave en slags overenskomst vedr. emballagen, da de nu begge havde fået 5ltr. flasker, men mødet kom der ikke noget ud af, da Brygger Gad sagde “Jeg er heldigere end dig, da jeg er godt gift”.

 

Et af tidens store problemer var, at få betaling for leveret øl, man havde bla. problemer med de mange stenbrud man leverede til, ofte måtte Bryggeriet tage sten for øl..

 

Ernst Pedersen sagde dengang, om man så hældte vand på flaskerne ,så var det umuligt at tjene penge på det .Det vor nok en af grundene at  Ernst Pedersen  solgte Haslen Bryggeri. Ludvig  Holm købte bryggeriet med overtagelse den 10/8-1933  så Ernst periode som bryggeri ejer blev meget kort, men navnet bryggeren har fulgte ham hele livet og gik i arv til hans søn “bryggeren”  Stenværksejer Niels Petersen

 

Ludvig Holms lille nevø, Willy Thisen hjalp til ved juletiden, sidst i 30erne med at sætte etiketter på øl flaskerne, han fortalte stolt,” jeg er onkel Ludvigs jule nisse øl plakat på klæber”,  han fik naturligvis lidt lommepenge for sin indsats.

Aksel Kristensen var ansat som ølkusk, på bryggeriet under krigen. Chaufør, Anton Skovgaard købte bryggeriets Chevrolet lastbil J1325, da de lukkede og han begyndte, at køre fragt ruten mellem Hasle og Rønne.

 

Bryggeriet havde i Ludvig Holms tid en lastbil, med Anton Skovgaard som chaufør, derudover havde bryggeriet også en person bil. Ludvig Holm drev bryggeriet indtil det blev lukket i 1947, hvorefter emballagen og løsøre blev solgt til Rønne Bryggeri.  Bornholm var igen blevet et Bryggeri fattigere, der var nu kun Rønne Bryggeri og Nexø Bryggeri tilbage. Efter at Ludvig Holm lukkede bryggeriet i 1947, stod det tomt indtil 1955, hvor det blev solgt til Flyng Baunkjær, der indrettede Bryggeriet til Autoværksted. Ludvig Holm fortsatte sin forretnings mæssige kariere med en levertrans fabrik i Hasle.

 

Jeg har besøgt Kommunens Plan og Byg, men de har ingen papirer vedr. ejendommens brug som Bryggeri, de første papirer der er på ejendommen, er vedr. ejendommens brug som autoværksted.

 

(Brygger Ernst Pedersen hjalp nedfaldende Amerikanske flyvere under 2.verdenskrig som var nødlandet på en mark ved sosegaard , med deres flugt til Sverige.)

Etiketter fra Hasle Bryggeri

hasle taffel akvavit

Stor tak til Bornholms Museum for kopi af denne smukke etikette.


Hasle Bryggeri
Tak for lån til net etiket.dk
Blev solgt på qxl 2015Blev solgt på qxl 2015Blev solgt på qxl 2015, tak til John Thisen for kopierne

Billeder fra Hasle Bryggeri


Brygger Poul Kofoed Larsen Hasle Bryggeri

a2

Orm ædt ølkasse fra Hasle Bryggeri, jeg fandt den i en gammel lagerbygning i Rønne, allerede dengang var den i ringe forfatning, den er så slem medtaget, at jeg ikke tror den kan reddes, men brættet med navnet på, det vil jeg beholdeØl vogn fra Hasle Bryggeri, hvem er øl kusken?Hasle Bryggeri set fra landevejenLuft foto af hasle bryggeri ca 1947 storegade 3 den lille udbygning til venstre med den store skorste var flaske vaskeriet. den lille bygning bagerst til venstre blev anvendt til garage.Ernst william petersenLaura Hansigne Munch, Sune Godtfrid Petersjøn. Børnene fra venstre, Edith, Carl Edward, Anna, sønnen Ernst er ikke født endnu.


Bornholms vejviser 1902
Man kan ikke sige der blev oftet ret meget på regningerneStok til at måle alkoholprocenterne i hvidtøllet, der er målemærker på stokkenHasle Bryggeri

hasle bryggeri 1 preben lehman la cour

Fotos 1892 taget af en omvandrende fotograf  Hasle Bryggeri Storegade 1-3

 

hasle bryggeri 2 preben lehman la cour

De to fotos er fundet på siden www.fotohistorie.com