Hvad er et LEI-tag?

leikode

Et LEI-tag er et link på din hjemmeside, hvor besøgende kan klikke for at se dine oplysninger om din LEI-kode. Et LEI-tag forudsætter derfor dels, at du har en LEI-kode, og desuden at du har et LEI-certifikat. Både LEI-tag og LEI-certifikat kan oprettes hos en del udstedere af LEI-koder. Du betaler en pris oveni prisen for LEI-koden for at supplere med LEI-certifikat og LEI-tag. Det er ikke en større udskrivning.

Meningen med et LEI-tag er, at du med et link på din hjemmeside kan vise åbenhed og troværdighed over for besøgende. Når den besøgende klikker på dit LEI-tag, vil i første omgang de basale oplysninger om din juridiske enhed blive vist. Ved endnu et klik kan den besøgende se dit LEI-certifikat på hjemmesiden Leikode.dk

LEI-certifikatet er det fysiske dokument, der indeholder alle oplysninger, som ligger til grund for din LEI-kode. Fysisk dokument betyder, at du kan have disse oplysninger både på papir og i elektronisk format. Mange banker og mæglere vil bede dig om et LEI-certifikat for eksempel i forbindelse med åbning af en konto.  LEI-certifikatet er det dokument, der indeholder data for udstedelse af din LEI-kode.

Når du fra din hjemmeside giver de besøgende mulighed for at tjekke dit LEI-certifikat, tilkendegiver du en seriøs og troværdig holdning. Du skjuler ikke noget, folk kan tjekke dine data som juridisk enhed. Denne form for åbenhed kan give et godt image, der etablerer et forhold af tillid til de besøgende.

Et LEI-tag er blot et link på din hjemmeside, men det er selvfølgelig et link, der skal fungere og lede besøgende hen til dine data bag din LEI-kode, altså til dit LEI-certifikat. For at få dette etableret må du abonnere på LEI-tag og LEI-certifikat i sammenhæng med abonnementet på din LEI-kode.

Som juridisk enhed, der foretager finansielle operationer internationalt, er du lovmæssigt forpligtet til at have en LEI-kode (med mindre du er en énmandsvirksomhed, så er du undtaget). LEI-koden er altså uomgængelig på det internationale finansmarked. Med LEI-tag og LEI-certifikat er det anderledes.

LEI-certifikatet er ikke lovpligtigt

LEI-certifikatet er ikke lovpligtigt at have. Men når du udfører finansielle transaktioner internationalt, for eksempel opkøber værdipapirer, vil du næppe slippe for, at din bank beder om et LEI-certifikat. Banken vil have dokumentation for dine data bag LEI-koden. De vil ikke nøjes med at se koden.

Et LEI-certifikat bliver ved udstedelse tilgængeligt i LEI Register, altså det globale register for alle juridiske enheder, der har en LEI-kode. I princippet har alle fri adgang til dette register, fordi meningen med LEI-koderne jo blandt andet er skabe åbenhed og gennemsigtighed i finansielle transaktioner.

Med et LEI-tag tager du det er skridt videre, fordi du simpelthen fra din hjemmeside har et link, der giver direkte adgang til dine data i LEI-register. Du fortæller de besøgende, at de med et klik her kan finde de grundlæggende data om din juridiske enhed, som ligger til grund for din LEI-kode.

LEI-tag kan opfattes som en slags ekstra service til kunder, partnere, forretningsforbindelser. Et godt signal om åbenhed og troværdighed, så alle kan se, du ikke stikker noget under stolen. Som nævnt er det ikke særlig meget ekstra, det koster at få LEI-certifikat og LEI-tag med i abonnementet for LEI-koden. Du kan tjekke det online hos de forskellige udstedere af LEI-koder. Priser, service og så videre.