Historie

 

0003

Dette skilt/maleri ejes af Olsker Antik ved Orla Bohn. Det er ikke til salg.

 

 

Nexø Bryggeri blev startet af et interesse selskab, der bestod af Købmand Hans Berg og avlsbrugerne Niels C Bohn og Hans Jørgen Hansen.

 

Ud over selve bryggeriet, havde man også dampbrænderi, samt stalde til opfedning af kreaturer.

 

I 1865 den 5 januar er der en annonce der fortæller, at Hans Berg overtog virksomheden for egen regning, medens den øvrige virksomhed fortsatte med en bestyrelse, der blev udvidet med regnskabsføren Jakob Espersen.

 

Folketællingen fra 1870,  Brygger Hans Berg 50 år, gift med Georgine Christine Berg 53 år. De har ølkusk enkemand Niels Christian Kofod 38 år boende, samt et par logerende.

 

Hans Berg løste borgerskab som brygger den 6/11-1865.

 

Bygnings beskrivelse og anvendelse, Bryggeriet lå i en gammel avls og Købmandsgård, som var beliggende på vestsiden af Storegade (Købmagergade). Gården var fire længet med et stuehus, som var fra 1778 det ligger mod øst ud til Købmagergade.

 

Nordlænge med vognport, hestestald, kostald, lo og mødding.

 

Vestlænge var fra 1725 og ejendommens ældste bygning, hvor bryggeriet var indrettet, i den sydlige længe var der tørreri, malteri, lade samt bødkerværksted, hvor man reparerede øltræer og hvor propper og spunser af træ til øltræerne blev fremstillet.

 

Alle bygninger var med bindingsværk, dog var facadens bændingsværk på boligen, ud mod gaden dækket af et lag mursten eller puds.

 

Den østlige ende af sydlængen ca. halvdelen, blev straks revet ned da P. Berg Sonne overtog bryggeriet i 1905, for derefter at bygge en ny bygning, hvor der blev indrettede mejeri , isværk samt en butik hvor man kunne købe, mælkeprodukter samt hvidtøj fra bryggeriet.

 

Den 29 april 1912, havde den tidligere mange årige medarbejder hos Hans Berg, Jens Hansen Guldbryllup, ( gift med Andrea Bolette født Jørgensen fra Nexø) han var født i Poulsker i 1839, efter han forlod Bryggeriet blev han melhandler, nu driver han forretning med mel og gryn på Brogade i Nexø.

 

Hans Berg blev født den 22 november 1819 og døde den 11 marts 1905 85 år gammel, en broderdattersøn, Peter Berg Sonne født 2 august 1879, død den 30 september 1965 i Gentofte, overtog Nexø Bryggeri i 1905, han løste borgerskab som brygger den 9/8-1905,  indtil 1904 var hans tittel Bryggeri bestyrer.

 

I Bornholms socialdemokrat er der den 14 juli 1908, en annonce med overskriften Nexø Bryggeri, Isværk og sodavandsfabrik, der reklameres for Nexø maltøl, Nexø Dobbeltøl m.m samt Apollinaris og Citronvand, der blev fremstillet af det bedste vand i Danmark, fra St. Jakobs Kilde.

 

Mejeriet blev startet af P.Berg Sonne omkring 1907,  med K.C.Pedersen som mejeribestyrer, i mejeriets udsalg solgte man også hvidtøl, øllet var anbragt i træ tønder som man tappede fra. Den simpleste kvalitet hed drikka, der fik man to potter for 5øre.

 

Øllet havde fået øgenavnet Hâns Bærris bojsasjølla, opkaldt efter den gamle afdøde Brygger Hans Berg, onde tunger fortalte, at der var bryggerens arbejdstøj og remedier som blev skyllet efter dagens dont, og skylle vandet blev derefter solgt som drikka.

Skibsøllet kostede 6øre potten, hvidtøllet 8 øre potten.

 

Bryggeri og Mejeri var åbenbart ikke en god kombination, Mejeri bestyreren købte maskinerne og overtog personalet og virksomheden flyttede ind i en ny indkøbt ejendom,  beliggende Hjortestræde-Nørregade i Nexø, virksomheden åbnede igen den 9 juni 1909. Det nu nedlagte mejeri lokale blev indrettet til sodavandsfabrik

 

P.Berg Sonne havde også hjælp af en Svensker, der hed Petersen (Petterson?), der havde en søn der hed Emil, de boede ude på Sdr. Strandvej skrådt overfor lærer Madsen og fhv. Skoleinspektør  Harilds barndomshjem.

 

Petersen stod sammen med P.Berg Sonne for ølbrygningen. til deres hjælp havde de brødrene Larsen, som blev kaldt store og lille Larsen, deres arbejde bestod  først og fremmest i at sørge for brændslet til fyret og holde rent ude og inde, rensning af øltønder, rengøring af ølkældren samt fejning af gårdsplads og gaden to gange om ugen, når der engang imellem var travlt, blev der sendt bud efter den tredje broder.

 

Bryggeriet havde i starten af P.Berg Sonnes tid,  tre hestetrukne ølvogne ( på postkorter fra 1908 ses der fire heste ølvogne samt en hestetrukken mejerivogn) som kørtes af kuske, men engang i tyverne blev disse heste trukkene ølvogne afløst, af en ølbil som blev kørt af Hald (kaldet Hajl).  Kørslen med lastbilen var meget effektiv, en tur med hestevogn tog en hel dag, nu kunne den samme tur klares på tre timer.

 

I tyverne var der meget stor aktivitet på Bornholm, man fandt Radiun holdigt vand over hele øen. Da det det viste sig at Hans Jacobs Kilde, hvis vand man brugte til sodavands og øl produktionen indeholdt radium, benyttede man sig naturligvis af denne viden i reklame øjemed, og begyndte at skrive det på etiketterne.

 

Det er den flotte hvide bygning med granit søjler der var indrettet som mejeri og efter lukning af mejeriet blev ejendommen indrettet til sodavandsfabrik. Bygningen havde nogle flotte granitsøjler i facaden som man kan se på billederne.

Iflg. artikel i Bornholms Tidende fra den 16 oktober 1941, Resterne af det gamle Bryggeri og Brænderi er nu fuldstændigt nedrevet.

De store svære kampestensmure, der blev stående efter branden, har en stenknuser i løbet af de sidste 4 uger forvandlet til 4-500 kubikmeter skærver og stenmel. Skærverne er solgt til Almindingen, og stenmelet har Bygmester Laursen købt til sit støberi.

På Bryggeriets tomt har Brygger Sode ladet opføre, et moderne beboelseshus med tre lejligheder.

 

Bryggeriet blev ramt af mange bomber i 1945, da de allierede bombede Nexø og Rønne. Da man byggede det nye bryggeri og sodavandsfabrik, blev granitsøjlerne genbrugt ved genopbygningen, hvilket kan ses på et af billederne.

Fra egen samling.

Efter bombningen hvor stort set hele bryggeriet blev jævnet med jorden, stod Peter Sode i  starten i vognport og lavede sodavand, men den gik ikke, efter aftaale med Aksel Hjort Langedeby mosteri, fik han lov til at låne mosteries lokaler, indtil det nye Bryggeri var klar til produktion..

 

Nexø bryggeri blev solgt i 1928 til H.C.Sode, der pga. hans køb at Aakirkeby Bryggeri  i 1933, solgte han Nexø Bryggeri til Slagter Jens Larsen den 1 april, den 1 december samme år solgte Jens Larsen bryggeriet til Johannes Andersen.

I 1940 solgte Johannes Andersen bryggeriet til  Propritær J.J.Kofoed Aaker, som allerede samme år den 1 december solgte Bryggeriet til Peter W. S der siden drev bryggeriet videre indtil det blev lukket i 1972.

Den “nye” fabrik er idag nedrevet og erstattet et stor og flot lejlighedskompleks, hvilket der også er et billede af.

 

P.W.Sode er født den 22 maj 1912 og var en driftig mand, der fik gang i produktionen af hvidtøl og ikke mindst “sode” vand, produkterne blev solgt til købmænd over hele øen, samt til private, der fik besøg af bryggeriets salgsvogne.

 

Under krige hvor der var mangel på brændstof, kørte Peter Sode selv ud med sine varer på hestevogn, for at få så mange varer med som muligt, sad han ikke på heste vognen, når det var snevejr, men stod istedet for på ski,  for ikke at belaste hestene for hårdt. (skiene er i min samling). De Bornholmske Jernbaner stod også for en stordel af transporten af øl og sodavand.

Er i min samling

 

Bryggeriet havde flere forskellige slogans, feks. fra Hammeren til Dueodde strand drik Nexø øl og sodevand eller, dit øl mit øl Nexø hvidtøl.

 

Bryggeriet var også aktiv med reklame artikler, feks havde de en tyk træ blyant med reklame sogan på, den var super god til at tegne med, den fik jeg af en gammel skolekammerat Per Byrfeldt, forskellige Øl oplukker med navn, reklame blokke, kuglepens lomme beskyttere til købmændene, 3d lys kasser, unika malede skilte og ikke mindst et emaljeskilte, med firmaets logo, kan ses under billeder  ( vedr. blyanten er lakken med teksten forvitret og derved forsvundet).

 

Blev solgt på auktion til en pris jeg ikke kunne matche. Muligvis det eneste eksemplar i Danmark.

 

Bryggeriet solgte også saft i plastposer, samt i små blå plastik både. (den kan ses under billeder)

 

I februar måned 1967 lukker Rønne Bryggeri og P.W.Sode overtog maskiner og emballage, i den anledning ændrede Nexø Bryggeri navn til Bornholms Bryggeri, samtidig begyndte man at ændre på etiketterne så de blev mere tidssvarende.

Pga. tidernes ugunst stoppede man brygning af hvidtøl omkring 1970, sodavands produktionen blev stoppet omkring 1972.

 

Efter lukning af Bryggeriet, købte jeg tre af bryggeriets bag gavle fra øl bilerne, den absolut flotteste, gik til under en brand i Dæk Centret først i firserne, de to andre var temmelig medtaget.

 

Jeg kom ofte på Bryggeriet og fik lov til at købe mange af de gamle effekter, masser af patent flasker, fyldte hvidtø, en 5 og 10 liters hvidtøls tappemaskine, der var købt hos Usserød bryggeri, en kapsel påsætter som fru Peter Sode næste havde slidt op, jeg kan huske hun blev ked af, at Peter Sode solgte maskinen til mig, jeg lovede at passe godt på den og at den ikke forlod Bornholm. Der var også en maskine til at presse guld staniol omkring halsen på ølflaskerne, en gammel børste flaske rensemaskine, en masse nye børster til den, samt et par flaske rensere til fem ltr. flasker og masser af andre småting.

 

Der var også et par, special børster til at børste indersiden af øl tønder, der var også et kæmpe lager af etiketter, dem købte jeg, men efter mange år på mit lager er 99,9% af dem smidt på forbrændingen, der var også et par sukker opløser, den ene blev brugt på bryggeriet, den anden en rigtig gammel sag tror jeg, kommer fra Nexø mineralvandsfabrik, tror jeg, det fordi nede i sukker opløseren, lå der en meget gammel etiket, den er fra før hundredeårs skiftet, etiketten kan ses på siden Nexø mineralvandsfabrik, det er den fabrik Ole Sonne havde, har du oplysninger om denne fabrik vil det glæde mig.

 

nexø forklæde

Dette forklæde har jeg købt af Peter Sode først i firserne. Forøvrigt har jeg et helt nyt liggende.

 

Fra min samling, foto Carsten Buch Bornholms Ø arkiv

 

Alle flasker er fra min samling, foto Carssten Buch Bornholms Ø arkiv. Men jeg ved ikke hvorfor de ikke brugt nogle af mine fyldte flasker fra Rønne Bryggeri.

 

De sidste sode vand jeg havde liggende.

 

Most fra Langedeby og hvidtøls flasker tre pælge, de store fra Nexø og Rønnr Bryggeri. Egen samling.

Etiketter fra Nexø Bryggeri senere Bornholms Bryggeri


Venligst udlånt af Finn Christiansen


Til lille flaskeTil lille flaskeTil stor flaskeTil stor flaskeTil små flaskerTil store flasker


Bemærk der er rød kantTil små flasker


Den øverste etiket er lavet i Sverige og der er for limet

ejer www.netetiket.dk tak til Flemming

reklame klister mærke
Bemærk den grønne farve der omkranser etiketter, bemærk også hals etikettenEfter mine oplysninger skulle den være fra 1940Skulle være fra 1940, til lille flaske
ejer John Thisen Rønne

Bemærk sukkerfri

Venligst udlånt at Erik Brorsen


pommus

Der var en del fabrikker i Danmark der købte rettighederne af Ritzy Co.  Etiketterne er de samme, men fabriks navnene er forskellige, dog sendte Nexø flasker ud uden eget navn på etiketten i visse tilfælde.

 


Billeder fra Nexø Bryggeri/Bornholms Bryggeri

Bornholms Tidende december 1959 Tak til Pete Sok

 

 

Tak til Alex Svendsen for donationen, en stor stak kalendre.

 

Et noget skarpere foto, end det jeg tidligere havde lagt ind på siden.

 

En lille bid af transportbåndet til tappe maskinen fik jeg reddet.

 

Papskilt 30×45 cm købt maj 2019

 

 

nexø3

Bryggeriet set indefra, foto Torben Rønne-Larsen  først i firserne.

 

Cola ekstrakt er i min samling, jeg har også lidt cola syre stående, jeg har engang i firserne prøvet at fremstille Solo Cola efter Bryggeriets opskrift, det kunne drikkes, men en Jolly var 10 gange bedre.

 

a1

Kulsyre tilsætter til hvidtøl, den blev brugt på Nexø Brygger, er en del af min samling.

 

a2

Firmaet blev grundlagt den 10 april 1858 af Amelung (1832-1906) efter hans død blev firmaet overtaget af hans søn. De fremstillede også håndbetjente maskiner til at trykke korkpropper i flasker, sådan en maskine har jeg også i min samling, fotos vil blive lagt op senere.

 

 

a3

Sukker opløser, som jeg har i min samling, heldigvis, har jeg også stativet den skal stå på.

 

nexø 12

Så tapper der på livet løst

 

nexø4

Lager loftet

 

nexø5

De store lager tanke i kælderen

 

nexø7

Peter Sode viser stolt sine lager tanke frem

 

nexø8

Noget bud på hvad det er han hælder i maskinen.

 

nexø3

nexø9

Genopbygning af Nexø Bryggeri, efter det blev bomberamt.

 

nexø1


Diverse patent propper til sodavand.

Patent prop til 5 ltr øl fra Nexø BryggeriLomme bog fra BryggerietHer ser vi igen sodes evner til at digteGranit søjlerne der ses her, er genanvendt fra den bombe ramte mejeri/sodavandsfabrikMejeriet blev indrettet til sodavandsfabrik. Bemærk granit søjlerne, da bygningen blev bombe ramt,

blev granit søjlerne anvendt i det ny byggede BryggeriNexø BryggeriPå denne maskine har fru Peter Sode sat mange kapsler på flasker, hun var ikke så glad for at jeg købte maskinen, men jeg lovede at passe godt på den, og naturligvis skal den bevares for eftertiden.5 og 10 ltr hvidtøls tapper fra Nexø Bryggeri.  P.W. Sode købte maskinen hos Usserød bryggeri som brugt,

selve tapventilerne er gået tabt.Annonce i bh.socialdemokrat 14 juli 1908Fra håndværker og industri udstillingen i Svaneke 1908, det store øl anker er fra Nexø BryggeriAnnonce fra nexø bryggeri i bornholms avis jubilæums nummer

Endnu engang tak til søren nielsen for vedtægterne, bemærk 1889 samt tillæget fra 1890regning fra J.P.Larsen Nexø BryggeriGammel annonce genoptrykt i Østbornholm ianledning af bladets 75 års jubilæums den 28 sep.1988jule øl reklame fra nexø bryggeri, egen samling.Tak for lån til ejer Olsker antik,reklame skiltet er er maleri, laver af skiltemaler Gunnar Skov fra RønneEn af de første recept kuverter fra Nexø, bemærk de solgte Alfred Benzons malt-extrakt
Bygningen til venstre er mejeriet der ,senere blev indretter til sodavandsfabrik, i den næste bygning lavede man malt,

i den bagerste bygning er selve bryggeriet.

Manden med trækvognen er brygmester Olsen , ølkuskene hedder Andr. Olsen den bagerste er Hans Peter IpsenNyt boligbyggeri hvor det Nexø bryggeri låNexø bryggeri og Gads kasser blev overmalet og der kom til at stå, Bornholms Bryggeri, det skete efter overtagelse af Rønne Bryggeri i 1967Skiltet har jeg købt, af Peter Sode omkring 1982Dette postkort, er blever brugt til forsiden af Ø arkivets 2010 jubilæums kalender.

Kalenderen er udsolgt, men jeg har nogle få eksemplarer tilbage.

Den lille plastik båd blev fyldt med saftevand og solgt i store mængderen om sommeren i bla. BrændesgårdshavenBrygger Hans BergNexø bryggeri efter bygning af mejeriet, det er den nye bygning til venstre i billedet
Beboelsen / stuehuset til Nexø Bryggeri.Den hvide bygning til højre, blev bygget til mejeri og isfabrik, efter den blev nedlagt, blev der indrettet sodavandsfabrik.


Foto 1973. Bryggeriet var lukket, men maskineriet stod helt intakt, lige til at starte op.Annonce 9 juni 1952
3/8-1931 Bryggeriejer Johs. Andersen Tak for lån af materialet Leif Andersen RønneAnnonce fra december 1969


Udsnit af øloplukkerKøbt på loppemarked i Hasle 11 august 2012 for 10 kr,-
Billedet er taget i Nexø, bemærk rundbuehallen til venstre
Bag gavlen er i min samlingSodavands kasseReklamen er lavet af Gunnar Skov og søn fra Rønne, til højre ses hans søn Birger Skov. Til venstre ses Orla Jensen fdt 1910 Gårdejer Lyrsbygaard, var ansat hos P.W.Sode, i sin fritid var han også musikker.Bemærk i garagen holder Nexø Bryggeries ene lastbil, billedet er taget under krigen, bemærk de blændende forlygterLommebog tak til Bornholms erindringscenterØl kasse til de store hvidtøls flaskerPeter Berg Sonne Nexø BryggeriIndustri udstillingen i Svaneke 1908, bagerst ses Nexø Bryggeris udstillings kæmpe øl ankerNexø Bryggeri med deres store VognparkI 1967 ærdrede Nexø Bryggeri navn til Bornholms Bryggeri efter, at de havde købt Rønne Bryggeri

Brug deres forstand køb Nexø øl og sodevand. Peter W Sode lavede mange slogans for at få solgt sine varerBryggeriet til venstre, til højte Automobil værkstedet, bagerste bygning til venstre kontorer m.mNexø Bryggeri set fra gårdspladsen, til højre i bygning stod damp kedlenPrivat beboelsen til Bryggeriet, den er idag totalt renoveret, medens hele det øvrige bygnings kompleks er jævnet med jorden.Bryggeriet set fra gaden
De bogstaver der sad på Bryggeriets gavl har jeg fået, de er lavet af støbejernEfter bryggeriet blev nedlag, blev nogle af lokalerne udlejet til renseri,

Kvickly indrettede døgnkiosk Kviksen, der kørte i en år række.Ejeren Peter Winther Sode, sidden i sit kontor, altid parat til en god handelPeter W Sode i Bryggeriats laboratorium, der lå højt hævet over produktions lokaletHavnefest engang i halvtresserne, takker for lån af foto til Inge Lise Kristiansen, hvis far Børge Hansen, arbejdede på Bryggeriet i 16 årEt kig ind i tappehallen.

tak til Inge Lise KristiansenAnnonce 1908Annonce 1908

nexø6