Historie

Bryggeri billeder Bornholm 003

Tønde Ford 1936

 

Så blev den gamle Chevrolet fra 1946 sat i stand, den blev brugt i mange år på Frostegaards skæreri som pladsvogn.

under billeder er der flere fotos at bilen, før den blev sat i stand.

 

Filmen kan ses på Youtube. Få fotoet ses Jørgen Gad.

 

 

bayersk

8 December 1979

 

Johan Peter Gad var født i 1829 i Stege,han startede i 1863 Rønne Bryggeri.

Johan var oprindelig landmand/bestyrer på en af Holsteins Gods gårde i nærheden af Næstved.

Grunden til at Gad kom til Bornholm var den, at en af  komtesserne på godset var forelskede i Gad, og det faldt ikke i god jord, for at blive af med Gad tilbød man, at låne ham penge, så han kunne starte sin egen virksomhed, at det blev Bornholm var nok fordi øen lå meget langt væk fra komtessen .

Gad kendte Brygger Jacobsen, da Gad stod for salget af malt byg  til Carlsberg .

Brygger Jacobsen anbefalede Gad, at starte et Bryggeri og var med til at projektert bryggeriet.

En lille sjov historie, tog det Gad syv dage, at sejle til Bornholm, dengang foregik al sejlads med sejl.

  I efterladte breve kan man læse, at han havde svære overvejelser, om han turde bede sin forlovede om at komme til Bornholm for, at gifte sig med ham.

Den 5 oktober 1867 blev han viet til Anna Charlotte Albertine Petersen fra København.

Det var i 1861 Gad startede planlægningen af sit bryggeri, han havde selv sparet en del penge op , han fik lån i Ringsted Sparekasse samt hos Propretier Nedergaard på Førslevgaard, Grev Holstein kauktionerede for lånene.

I 1863 var byggeriet færdig, det havde kostet ca.7000 rigsdaler. Bryggeriet blev bygget på den østre side af Store Torvegade nede ved byåen. den 11-12-1863 erhvervede Gad borgerskab.

Allerede dagen efter i Bornholms Avis offentligtgjorde han “i december 1863 fra det nye Bryggeri ved byåen, vil fra lørdag den 12 december, såvidt muligt hver dag blive bragt øl omkring i Rønne By” .

I 1879 begyndte man at brygge bayersk øl, det var før den tid man havde kølemaskiner, så bryggeriet var afhængig, af den is man om vinteren kunne skære ud og som man så kunne opbevare i isolerede ishuse, for derved at kunne holde lagerkældrene kolde om sommeren.

Mandag den 9 april 1888 annoncerer bryggeriet i Bornholms tidende, “Foranlediget ved den betydelige efterspørgsel på Phønix Øl, som har fundet sted i den senere tid, har jeg ikke set mig i stand til at få øllet pasteuriseret, hvilket mine ærede kunder bedes undskylde”. Ærbødigst Gad

Isen fik man fra en lille bæk som løb igennem området, man lavede nogle dæmninger så man om efteråret kunne stæmme vandet op, så der blev dannet en lille sø , så kunne man, når vandet var frosset til is, skære det ud i blokke.

  Man var uheldig, først fik man en varm sommer, efterfulgt af en meget mild vinter også stod man uden is.

Bryggeriet prøvede at skaffe is fra Norgen, men da skibet ankom til Rønne, var isen smeltet og blevet til vand.

Efter de gentagende uheld med  denne øl produktion, samt de nye ølskatter, blev produktionen nedlagt i1890 .

I marts måned 1881 købte Bryggeriets bogholder Jens P.Jensen en gård på Klint  med 82 tdr. land i Vestermarie af J.J.Lyngberg for 42,000,- kr. der fulgte en del af besætningen med i handlen.

Bayersk ølbryggeriet var en 2 etagers bygning, den lå vinkelret på det bestående hvidtøls bryggeri med gavlen ud mod haslevej . Bayersk ølbryggeriet blev revet ned, de gamle mursten blev brugt til, at bygge de huset der den dag i dag ligger på Bryggervej.

I forbindelse med stop for bayersk øl, startede man en produktion af sodavand .

Gad drev også landbrug og masken fra brygningen blev brugt som fodder til bryggeriets dyr.

Den 21 juni 1903 dør Johan Peter Gad og sønne Paul Johan Gad driver Bryggeriet frem til 1905 for sig selv og sine søskende.

I 1905 overtog han Bryggeriet som ene indehaver. Paul Gad havde lært faget hjemme på Bryggeriet. Han havde videre uddannelse sig et  år på Tuborg og derefter været på studieophold i Tyskland bla. på det store Viktoria Bryggeri i Bochum i Westfalen.

I 1899 anskaffede Brygger Gad mekanisk drivkraft, en 2,5 hk. gasmotor til drift af maltmøller m.v. også her fulgte Aktie Bryggeriet efter, i 1902 med en dampmaskine tilhørende 60 fod høj skorsten, i samme ombæring fik Rønne bryggeri opstillet en maltrister, den blev taget i brug den 30 august 1902.

I marts måned 1906 sejlede Skonnerten Br.Høglund af Svaneke til Klinthamn på Gotland, siden er der ikke hørt eller set noget til skibet eller dets besætning, der med Kaptajn Lyster bestod af fire mand. Her sidst på året er der på havnen, gået nogle rygter om at der på Gotland, er iland drevet en båd, der menes at tilhøre det savnede skib, tillige med et øltræ  mrk. Rønne Bryggeri . Der er ikke ved en politi undersøgelse endnu blevet bekræftet. Dette stod at læse i Bornholms Tidende den 29 december 1907.

I 1873 blev der startet et konkurerende Bryggeri på den anden side af vejen, øst for Rønne Bryggeri, det hed Rønne Bryggeri og Mineralvandsfabrik og var startet af en række  borgere fra Rønne bla. Købmand C.Hay, Købmand J.Kofoed og Bagermester H.P.M.Didriksen. Firmaet blev anmeldt den 15 april 1874. Allerede i 1876 begyndte de brygning af bayersk øl.

I Rønne firma protokol fra 1887 kan man se, hvem der var medlem bestyrelsen, Partikulier H.A. Engel , Partikulier R.I.B. Bolbro. Fotograf G. Støel samt Kjøbmand Agent M. Christensen. Bryggeriet gjorde en stor indsats for, at få solgt deres produkter over hele øen. I august 1878 fik man bygget et nyt gæringshus og iskælder, der skulle bruges ifb.med brygning af bayersk øl . I 1882 ændrede bestyrelsen bryggeriets navn til Rønne-Aktie Bryggeri .

Bryggerierne lå og konkurrerede, det viste sig hurtigt, at der ikke var basis for to Bryggerier i Rønne, derfor blev Poul Gad i 1907 tilbudt, at købe Rønne Aktie Bryggeri.

Den 8 Januar 1908 indkaldte Aktie Bryggeriet, til en ekstra ordinær generalforsamling på Kocks Hotel for, at tage endelig beslutning,  i sagen om Bryggeriets salg til Bryggeriejer Gad, for den af han tilbudte betaling af 41000.- kr.samt fribolig til Bestyrer af Aktie Bryggeriet  Hr. Lund i 10 år.

( min gudmor Karen Mørk har fortalt mig at hun kunne huske Lund)

Det er det flotte røde bindingsværks hus, der ligger syd for Aktie Bryggerie, det blev kaldt Rævhuset efter en oltidshøj fra Bronzealderen, der hed rævehøj, nu bliver den kaldt Lynghøjen som Bestyrer Lund boede i.

Handlen gik i orden og Rønne Bryggeri flyttede straks efter sin produktion, over i Aktie Bryggeriets bygninger, efter overtagelsen den 6 marts 1909.

Det gamle Rønne Bryggeri blev indrettet til malteri, hvor man lavede malt indtil krigens start i 1940. Pga. den uregelmæssige tildeling af byg, var det umuligt, at drive en rentabel malt produktion hvorefter den blev nedlagt.

Den 15 september 1916, var der forhandlinger i Nexø, hvor Amtmand Valløe og Amtsrådsmedlem Anthon Hansen tilmed A/S Strømmens Ingeniør, drøftede korntørringsspørgsmålet med den værende korntørringsspørgsmålet, med den der værende Brød kommission, det resulterede i, det vedtoges at installere et Korntørringsapparat i Havnens Pakhus, Det andet tørrings apparat, Amtsrådet havde købt, vil blive installeret hos Brygger Gad i Rønne, tørringsaktiviteterne blev først nedlagt i 1970.

PROTOKOL over de af af Fabrikstilsynet påbudte sikkerheds foranstaltninger, for Rønne Aktiebryggeri/rettet til P.Gad af 27-11-1907.  var der kun små ting tilsynet havde, at komme efter, feks. manglende der diverse afskærmning af maskiner og motorer, manglende formularer nr. 481 som bedes anskaffes, passe på med for stort tryk i forhold til det tilladte, samt at anskaffe “den lille forbindingskasse” snarest.

Bryggeriets bomærke som man kan se på de gamle etiketter var en stjerne med et G i midten, det var ikke noget Bryggeriet Stjerne kunne lide, efter overenskomst med Stjernen fik Gad lov til at bruge restlageret af etiketter med stjernen og derefter brugte man kun det store G som bomærke.

I sommeren 1923, fra den 29 juni til den 29 juli afholdtes der i Rønne, en stor Håndsværks og industri udstilling hvor Poul Gad,  Rønne bryggeri og sodavads fabrik deltog, med en udstilling (stand nr 21), der blev udstillet malt, øl og sodavand iflg. udstillings kataloget.

Den 21-11-1929 fik Rønne Bryggeri leveret en fabriks ny Triangel lastbil type MINON  fra De Forenede Automobilfabrikker A/S med stel nr. 1490 indrg. nr. J.883 (foto af bilen på billed siden)

I 1937 tænkte man igen på, at starte en produktion af  bayersk øl , men tanken blev aldrig ført ud i livet, da man anså det for at være meget vanskeligt, at opnå et ens artet produkt, det krævede seks forskellige bryg, så man kunne regulere smagen.

I foråret 1947 fik man tilbud, om køb af Mineralvands fabrikken Consol, der lå på Bagerpladsen i Rønne, der var ejet af Kristen A.Thingaard .

 

Overtagelses annonce i Bornholms Tidende 1947

 

 Om efteråret 1947 fik man tilbud ,om køb af Hasle Bryggeri af brygger Ludvig Holm , Rønne Bryggeri var ikke intereseret i Bygningerne, her var det også embalagen og kunderne der havde interesse, og dermed fik man også en konkurent mindre.

Forøvrigt var det Brygger og Stenværks ejer Ernst Pedersen der sagde, selv om man kun fyldte vand på flasker og solger det som øl, så kan man ikke tjene penge på det.  Det var Ernst Pedersen, der  indførte 5 ltr. Øl flasker på Bornholm, han havde set dem, da han var med et fodbold hold til Sverige. Dette var ikke en handling, der faldt i god jord hos de øvrige Bryggerier på Bornholm,for de var nu nødt til at købe de nye og dyre 5 ltr. flasker ,men dog mere hygiejnisk, end de gamle øl tønder af træ.

I 1948 døde  Paul Johan Gad og sønnerne Jørn og Knud Gad overtog Rønne Bryggeri den 1 Januar 1949, på det tidspunkt var maskin-parken helt nedslidt.  I 1951 foretog brødrene Jørn og Knud Gad, en større modernisering, hvilket naturligvis gav en bedre drift.

Den 13 august 1951, havde bryggeriet en stor annonce i avisen, hvor der bla. var billeder af de nye maskiner man havde købt, en ny flaske skylle maskine “Effektiv”  en helautomatisk øl tappemaskine, med en kapacitet på 2000 flasker i timen, en helautomatisk mineralvands tapper, der kan producere 1500 flasker i timen, samt den sidste nye patenterede helautomatiske etiketerings maskine, der kunne klare 2000 flasker i timen, en investering på i alt. 75000,- kr.

Uanset denne store investering faldt hvidtøls forbruget hele tiden, en af grundene var at kunderne havde fået smag for, og fået bedre råd til at drikke bayersk øl.

Den største produktion Bryggeriet opnåede på et år var ca. 6000 hekto ltr. hvidtøl og 750000 tusind flasker sodavand.

Først i 50erne, var der i Danmark ca. 250 små hvidtøls bryggerier, på størrelse med Rønne Bryggeri, i 1967 var der mindre end 50 tilbage, med det i tankerne samt udsigt til store investeringer, i nye maskiner, tappehal samt de nye plastik kasser som Bryggeriet stod overfor, dvs. en investering på 5 til 6 hundrede tusinde kr. besluttede brødrene Gad at nedlægge Bryggeriet da de ikke anså det for at være rentabelt med denne investering.

Bryggeriet blev nedlagt den 1 Februar 1967. De gamle maskiner og emballage blev solgt til Nexø Bryggeri der ved samme lejlighed ændrede navn til Bornholms Bryggeri. Bygningen hvor de fremstillede sodavand blev revet ned, den lå delvis under jorden, som jeg husker det.

Da Nexø Bryggeri nu var det sidste tilbageværende bryggeri på Bornholm, ændrede de derfor navnet til Bornholms Bryggeri.

Det nu nedlagte bryggeri blev indrettet til korn, frø tørre og renseri, men der var de uheldige, frøpriserne raslede ned, så det var ikke rentabelt med denne virksomhed ,så i 1970 nedlagde de også denne produktion og bygningerne blev derefter lejet ud til en VVS grossist, senere kom der flaske genbrug i bygningerne, en overgang var der en byggede glasfiberbåde i en af bygningerne, i den ene kælder holdt der en overgang en motorcykel klub til.

Den sidste af de gamle bryggere på Bornholm Brygger Jørgen Gad, døde september 2010 90 år gammel, jeg havde utrolig stor glæde af at kende ham. Ære være hans minde

trl@tdcadsl.dk

 

Etiketter fra Rønne Bryggeri - Johan Peter Gad

 

 


lifli blev solgt september 1952 og kostede købmanden 23,5 øre pr stkslanko blev slogt første gang den 30-12-1950


Tak til jesper christensen for lån af etiketTak til Jesper ChristensenTak til Jesper ChristensenTak til Jesper ChristensenBemærk hals etiketten rønne hvidtøl den er lidt anderledes
Aftapper etiket til lille flaskeKopi jeg har ikke etiketten


en kopi jeg har fået tilsendtTak til Erik BrorsenTak til Erik BrorsenJeg tror den er fra før 1900

Billeder fra Rønne Bryggeri - Johan Peter Gad

 

Bryggeriejer Jørgen Gad foto 1942

 

Sodavand fra Rønne Bryggeri, flaskerne er i min samling.

 

Div store most og hvidtøls flasker fra Rønne og Nexø Bryggeri, egen samling.

 

Kliche til at trykke dæk papir, tilat beskytte øllet for lys, jeg har fundet hos skrothandleren.

 

 


Rønne Bryggeris gårdsplads, lastbilen er en Ford V8 fra 1938, en såkaldt tønde FordGårdspladsen Rønne Bryggeri ( tidl. Rønne Aktie Bryggeri), i den lave bygning stod svalebakkerneGads oprindelige Bryggeri, øst for St.torvegade . Billedet er fra 1949 . Bryggeriet var da indrettet til lager for Danka, en overgang var der et minigolf anlæg på for pladsen.

Ejendommen blev senere indrettet til værksted og tankstationEjer Leif Nielsen RønneMaskine brugt på Rønne BryggeriAnnoncen er fra 1936, bemærk humlen kommer fra CzekoslovakietAnnonce 7-8-1908 Bh.SocialdemokratAnnonce fra Rønne Bryggeri i Bornholms avis jubilæums nummer.Tak til Finn Christiansen for lån af brevetKasse skilt fra Rønne Bryggeri, som jeg har fået af Brygge Knud Gad.Gammelt zink skilt fra Rønne Bryggeri ,som jeg fandt på skråningen, ned til byåen i1982. Det viste skilt er en nøjagtig kopi, laved af Dekoratør Gunnar Skov, det originale har jeg stadigvæk

Her er det originale skilt, jeg gravede ud i åbrinken ved Rønne Bryggeri. Det er mig der har trukket teksten op, så vi kunne få lavet en kopi.Bygningen til venstre, er det oprindelige Rønne Bryggeri.

Bygningen til højre, med den høje skorsten er Rønne Aktie Bryggeri.Uddrag at Triangels salgsbog over leverede biler. (1490)

Trianglen blev leveret til Rønne Bryggeri den 21 novenber 1929Det er den øverste kasse, den er interessant da jeg ikke ved hvad de har brugt den tilChevrolet fra 1946, lastbilen blev brugt i mange år, på Frostegårds skæreri i Aakirkeby
Tak til jens jespersen juli 2009 Chevrolet 1946Vejviser annonce fra 1910Annonce fra den 12 december 1956.

 Bornholms Tidende

 

Annonce december 1966 Bornholms Tidende.Rønne Bryggeri set fra St. Torvegade mod vest.

Det tidligere Rønne Aktie BryggeriAage Lund ved øl tappemaskinen, hvor han tapper påske hvidtøl i store flaske.

 Efter sin tid på Bryggeriet, drev han købmandsbutikken i Snellemark RønneRønne Bryggeris damp kedder, den er efter sigende fremstillet på Bornholms Maskinfabrik eller hos Brdr. Anker i Hasle, bemærk der er monteret en Esso oliebrænderArne Dahl Kofoed rører i gryden, det er den sidste julebryg, der bliver fremstillet

i 1966, inden Bryggeriet blev lukket februar 1967.Det koger og syder, af dejlig jule øl 1966Afløser Alfred Jensen, med en bør malt byg 1966Køl skal der til, for at lave godt ølAlfred Jensen igang med rengøringDet syder og boblerArne Dahl Kofoed, gad vide om der skummes gær???Nu må det da snart være færdig gæret, den gode jule hvidtøl fra Gad Rønne BryggeriRønne BryggeriDen forreste kvinde hedder Hedvig Stausholm, den bagerste kvinde Magda HolmAnnonce fra 1965Øl oplukker fra Rønne Bryggeri22 november 1939Annonce i anledning af Olympiaden den 22 og 23 juni 1959.

 Rønne stadion.Annonce fra Bornholms Tidende 4 maj 1912
Bornholms Tidende 23 maj 19??Bornholms Socialdemokrat 7 august 1908Bryggeri Tidende april 1905Annonce fra 196316 juni 1939 Tak for lån af kortet Leif Nielsen Rønne17 marts 1934 tak til Leif Nielsen for lån af kortetAnnonce i Bornholms Tidende 5 august 1964SodavandskasseDet tog mig over 20 år, før jeg fik fat på den samfunds hjælper.En venlig mand har sende mig denne annonce, fra Bornholms Tidende 1953Her ses Eskild Elbert Vilhelm Hansen (30/9-13 til 7/6-96), han blev senere kørerlærer.

 Tak til barnebarnet Githa Jartoft for foto og oplysninger, jeg savner oplysning om hvor på øen vi er, samt navnet på den unge dreng der står i døren.Eskild Hansens regnskabs bog fra 1936Det er taget inde på Bryggeriets gårdspladsTriangel Minor 1929. Tak til Jens Rehfeldt for lån af billedetMuligvis det ælste foto af Gads Bryggeri.

 Fotograf Thor SpellingSå er der masser af knuste flasker i Rolighedsgade i RønneBrygger Knud Gad i midtenBrygger Gads gamle øl bil, blev i mange år brugt på Frostegårds skæreri ved Aakirkeby,  nu er den solgt og er ved at blive sat i stand.Arne Byder Rønne Bryggeri

 Tak til Ghita Jartoft for lån af fotosArne Byder Storegade i Allinge

 Tak til Ghita Jartoft for lån af billederEdwin Hansen, min hustrus farfar, han arbejdede på bryggeriet i 1937 og kørte som salgs Chaufør.

tak for lån af fotos til Ghita JartoftEllen Hansen sammen med fru Jantzen Rønne Bryggeri

 Tak for lån af foto til Ghita JartoftElla Maria Inger Hansen født Funch.

 Tak for lån af foto til Ghita JartoftEskild Hansen Rønne Bryggeri

 Tak for lån af foto til Ghita JartoftBrygger Knud Gad Rønne Bryggeri.

 Tak for lån af fotos til Ghita JartoftArnt Lassen Rønne Bryggeri.

 Tak for lån af foto til Ghita JartoftKeld Olsen og Bent Lyster, Rønne Bryggeris Opel Blitz.

 Tak for lån af foto til Ghita JartoftEdwin Hvitfeldt Hansen sammen med Svend Delgreen. Eget foto

Rønne Bryggeris Triangel Lastbil type minor, bilen er leveret den 21/11-1929 foto 19371958 bagerst ses det tidligere Rønne Aktie Bryggeri, som Brygger Gad overtog, til højre det oprindelige Rønne Bryggeri, som i 1958 blev brugt som lager for Dankas.Annonce ca 1950Så sprænges bryggeriskorstenen omkring 1980Tak til Uffe Eriksen for lån af billederneSkorstenen faldt perfekt,Billedserie af Bent Christensen 1982/83Rønne Bryggeris skorsten, væltes af hjemmeværnet

Så er det slut, skorsten faldt præsis hvor den skulle.

 Tak til Bent Christensen for lån af billederAnnonce fra 11 oktober 1907

Tomme øltræer, var et meget stort problem for Bryggerierne, der meget ofte måtte i annoncer efterlyse deres Øltræer.