Historie

HISTORIEN OM TH. RÜBNER-WISSING OG CONSOL

Thomas Georg Martin Rübner Wissing, født den 30 okt. 1850 i Århus, gift med Nikoline Lorentzia Predbjørn født 1855, med hvem han fik børnene Christian født i 1879, samt Johanne der blev født i 1889.

Th.RübnerWissing startede sin forretning i 1876, i kompagni med kasserer Margerius Bidstrup .

 

rubner 26 juni 1877

Annonce i Bornholms Tidende fra den 26 juni 1877.

 

Rübner-Wissing løste borgerskab den 23-1-1884 .

Thomas Georg Martin Rübner Wissing, var en meget aktiv herre, han var foruden fabrikant, grosserer også Fransk og Portugals Konsul.

Hvornår han blev ene indehaver af virksomheden, vides ikke med sikkerhed, men i 1882 var Bistrups navn, ikke mere med i annoncerne, den seneste annonce jeg har set med begge navne er fra 1879.

 

rubner 29 juni 1882

Bornholms Tidende 29 juni 1882, Bidstrup er ikke med i firmaet mere.

 

Th.Rübner Wissing havde foruden sodavands fabrik også agentur, kommisfionsforretning ( sådan er der skrevet i hans papirer), en kemisk teknisk fabrik med flg. specialiteter: limonader, eddike, bitteressenser, likører og grøn sæbe, samt incasso forretninge.

 

Hvornår fabrikken og lageret startede i ejendommen Rosengade 10, har jeg ikke rigtig styr på, men Ebba Brønniche skriver i en artikel i Bornholms Tidende den 21-3-1974, at Rübner Wissing lejede Peters bageris’ tomme lokaler, der lå ud til St.Torvegade, samtidig overtog han pakhuset, til sit en gros lager.

På gårdspladsen skiltes en fjerdedel af pladsen, med et brunt malet plankeværk, indenfor dette fandt børnene gode venner, der arbejdede bla. Møller, Schou og Peter i deres blå arbejdsbluser med bla. at producere sodavand, og jeg tør nok sige, at vi var inde i alt vedrørende sodavandsfremstilling, lige fra flaskeskylning til klipning af ståltråd samt aftapning, ikke mindst det interessante øjeblik, når man stod parat med et stykke ståltråd, som man kunstfærdigt snoede over proppen og omkring flaskehalsen, efter at kulsyretrykket var tilsat og flasken proppet til, fortæller Ebba Brønniche.

Annonce august 1883, kunne det tænkes at fabrikken er flyttet til lokalerne i St Torvegade/ Rosengade hjørnet.

 

 

Familien Brønniche flyttede ind i ejendommen august 1883, med 3 børn i alder 4 til 7 år, efter 2-3 år overtog familien nabobutikken og lejligheden der hørte til, da den var meget bedre end den gamle og det var her Ebba blev født i 1888.

 

I maj md. 1987 fortalte de i Bornholms Tidende at var en Damp-Mineralvandsfabrik hvor de fremstillede deres sodavand af destilleret vand, det tror jeg ikke var normalt på det tidspunkt.

 

 

Th.Rübner Wissing døde alt for tidligt, den 14-01-1908  57 år gammel. Han blev begravet den 20-01-1908 på Rønne Kirkegaard.

Efter sin død blev hans store beboelses ejendom i Nørregade solgt for 9,000,- kr. til Agent Stender Krystalgade. I daglig tale blev han omtalt som sprit stender, jeg kan huske da jeg arbejde som arbejdsdreng 1965-1966, kørte jeg ofte ned til sprit Stender, for at hente sprit i 25 ltr. dunke.

 

Efter Consulens død blev virksomheder den 1 maj, overtaget af formanden H.B.Møller og bogholder Malthe Enoch Olsen.

Malthe Olsen havde den store sorg, at miste sin søn den 12 december 1913, da var drengen kun var 3 mdr. gammel

Den 24-4-1913 annonceres det, at fabrikken, kontor og en gros lager flytter til Østergade 30 hvor min.fab.Hammershus havde til huse, fabrikken var ejet af Janus Chr.O.Pedersen som startede sodavands fabrikken i 1901, om virksomheden var i drift. da Malthe Enoch Olsen/ Th.Rübnes Wissings Eftf. flyttede ind i de gamle fabrikslokaler i Østergade, fremgår ikke klart af annoncen.

Den 20-2-1917 får Malthe Enoch Olsens sodavandsfabrik besøg af Bornholms Socialdemokrat i anledning af fabrikken, for nogen tid siden havde fået installeret en ny sodavandstappemaskine, det medførte en betydelig hurtighed i fremstilling af sodavand. Man var nu i stand til at fremstille to tusind flasker i timen med kun to mand, en til at passe aftapningen, og en til påklæbning af etiketter og lægge flasker i kasser.

Malthe E Olsen mener, at hans produkt nu er fuldt på højde med de indførte sodavand.

Der indføres nu ca. 1,5 million flasker årligt til Bornholm , medens den lokale produktion på øen kun er på ca. en halv million flasker.

 

Overdragelses annonce 1 Marts 1919 af Consol, hvor Malthe Olsen sælger til Andreas Mathias Kofoed.

 

 

 

Annonce fra den 12-6 1919

 

Hvad Malthe Olsen derefter lavede ved jeg ikke, men i maj 1918 annoncerer Malthe Olsen efter brugte cifoner i Bryggeri Tidende, man skulle opgive billigste pris og kvanta. Det skal tilføjes at Malthe E Olsen gik falit i 1926.

Mathias Kofoeds datter, der blev gift med Brand Direktør Holst, fortalte at hendes far Andreas Mathias Kofoed under 1 verdenskrig sejlede som maskinmester, men på grund af dårlige nerver, måtte han gå i land og da han ønskede sig egen virksomhed, købte han Miniralvandsfabrikken Consol, hun syntes for øvrigt de havde nogle flotte etiketter.

Da lokalerne i østergade ikke var hensigtsmæssige, flyttede de maskinerne op til en ny bygget fabrik på Svanekelandevej ,vejen kom senere til at hedde Svanekevej.

Fabrikken lå på hjørnet af Svanekevej og Pingels allé over for Østre skole. Byggeriet blev foretaget af H.P.Bidstrups Bygningsforreetning, byggeanmeldelsen blev indleveret til Rønne Kommune den 10 januar 1920 .

På de vedlagte tegninger, kan man se at fabrikslokalet ikke var ret stort ca. 50m2. Fabriksbygningen blev senere revet ned, man kan stadigvæk på stuehuset se spor efter fabriksbygningen.

 

 

30/3-1920 blev fabrikken solgt

 

I sommeren 1923 fra den 29 juni til den 29 juli afholdtes der Haandværks og Industri udstilling i Rønne, hvor P.Kofoed Rønne Kalkværk deltog (stand nr. 22) der blev udstillet mineralvand i flasker iflg. udstillings kataloget. Pga.Kofoeds sygdom overtog hans broder Kalkbrænder P.Kofoed ledelsen af fabrikken, Kalkbrænderens egen virksomhed lå ca 100 mtr. fra sodavands fabrikken.

I en annonce i Bornholms Avis den 18-8-1923 prøvede Rønne Kalkværk/P.Kofoed at sælge sodavandsfabrikken, men det lykkedes ikke.

Annonce i Tidende den 16/7-1923

 

Denne annonce stammer fra Tidende 17/7-1923

 

Den 16-6-1924 døde  Andreas Mathias Kofoed . Da en del medlemmer af Odd Fellow logen havde kauktioneret for Kofoed, søgte de at drive fabrikken videre ved fælles hjælp, indtil de kunne få den solgt. Den opgave blev overdraget til Kreaturhandler Chr.Holm Sejersgaard, der annoncerede forretningen  til salg den 24 og 25 november 1924 i øens dagblade.

 

Annonce i tidende den 6/7-1926

 

Den 24 okt. 1925 er der en stor annonce i Bornholms Avis som fortæller, at man har anskaffet nye moderne maskiner og ansat en fuldt uddannet fagmand som driftsleder. Miniralvandsfabrikken “CONSOL” har nu fået nye tlf. nr. 751 og 264 det sidste nr. tilhører Bagermester Kyhn.

 

I 1929 ejes fabrikken af Købmand H.C.Schou, han ønsker at flytte fabrikken til sin ejendom vimmelskaftet 32. Den 12-11-1929 fremsendes byggesagen til sundhedskommissionen i Rønne, hvor han søgte om at opført en mindre halvtags bygning , spiserum og fyrrum til dampkedlen.

Arkitekten oplyser, at der kun iværksættes opfyring i kedlen én dag om ugen, om sommeren og én dag om måneden ved vintertid.

Allerede den 15 novenber 1929, er der svar fra sundhedskommissionen ” der intet finder at erindre mod den påtænkte indretning til sodavandsfabrik”. Her var produktions lokalerne heller ikke ret store ca. 50 m2. Når man så tænker på at de også blev brugt til oplag af fyldt og tom emballage, så må der have været meget lidt plads. H.C Schou tog skøde på ejendommer den 24-6-1926 .

 

Annonce fra den 1/4-1932

 

Thingaard tog skøde på ejendommen den 16-9-1933, efter at Schou var gået falit. Thingaard fik næringsbevis i april kvartal 1932 som handlende og industri næring.  Side løbende med sin gerning som fabrikant var Chresten Aaes Pedersen Thingaard også sekretær i KFUM, en gerning han gik meget højt op i.

 

Kr.Thingaards søn Vagn, fortalte mig at de havde en 4 haners tappemaskine til ½ flasker, som stammede fra Miniralvandsfabrikken Hammershus, den var af fabrikat Sommer København.

Consol blev i foråret 1947 nedlagt og solgt til Rønne Bryggeri, som dog kun havde brug for emballagen, alle de gamle maskiner blev skrottet, de kunne ellers havde pyntet gevaldigt i min udstilling.

 

Overtagelses annonce i Bornholms Tidende

 

Efter at consol blev lukket, indrettede sønnen Vang Thingaard lokalerne, til en Auto elektrisk forretning . Efter en del år blev forretningen solgt til Reinholt Lentz, der indrettede pladeværksted i den gamle sodavandsfabrik, han tog skøde på ejendommen i 1955.

 

Selve fabrikslokalet står den dag i dag, stort set som dengang og bliver nu brugt som garage.

Har du oplysninger, billeder eller etiketter fra denne virksomhed er jeg meget intereseret henv.  trl@tdcadsl.dk

Etiketter fra Th.Rübner Wissing /Consol

Flasken blev fundet under nedrivning af Borgen i Rønne. Ejendommen blev bygget 1887, så kunne det tænkes at etiketter er fra dengang.


minerlvandsfabrikken consol rønneEtiketten fundet hos en af de ansattes børn, Potte Hans i 1982 der boede på Lindevej i Rønne

Den er fra tidligst 1908, eller senest 1921

rubner 24 januar 1879

24 Januar 1879

 

rubner 10 maj 1877

Annonce i Bornholms Tidende fra den 10 maj 1877

Billeder fra Th.Rübner Wissing /consol


Gårdspladsen hvor Th.Rübner Wissing havde sin sodavandsfabrik, lokalet blev senere brugt som garage for postbilen, som ses på billedet.

Flasken blev fundet dengang man i 2003 rev Borgen ned i Rønne. Foto Bornholms Museum.

Hotellet blrv bygget 1887, så måske er flasken fra dengang.

Foto 1897

 

Tak til bornholmske billeder for lån af foto

 

Th. Rubner Wissing var en statlig herre, som det ses på fotoet

 

Annonce fra 1939 den blev bragt i en køreplan.

 

 

Blev bragt i Bornholms tidender 1928 mange år efter hans død

 

August 1893, så er der sket nyt, mon det er det årstal fabrikken flyttede fra Nørregade til St Torvegade

 

Maj 1897 hvor man slår kraftigt på at man benytter dampChresten Aaes Pedersen Thingaard, mineralvands fabrikken ConsolTegninger over consol på Bagerpladsen
Proppen til højre findes i grøn og rødTegninger af fabrikken Svanekevej1920, bemærk fabrikslokalet er kun på 50m2. Bygningen er idag revet ned, men der er stadigvæk spor efter denSom det kan ses på denne faktura, tappede man også petroleum på flaskerSodavands kasse fra Consol Rønne, den er i min samling.Annonce fra 1902 i Bh.vejviserConsol annonce fra dyrskue kataloget1940Annonce for mineralvands fabrikken Consol RønneHuse rækken ligger ud til St.Torvegade, i denne ejendom havde Rubner Wissing sin fabrik, i dag er ejendommen jævnet med jorden.

 foto ca 1910I baghuset over gårdspladsen, bag denne ejendom havde Th. Rübner Wissing sin sodavandsfabrik, se det andet billede taget inde på gårdspladsenAvis annonce fra Bornholms Avis jule nr. 1925Tak til Poul Lyng for tilsendte annonce, fra handels og vare vejviseren fra 1900-1902Ansøgning til sundhedskommissionen i RønneJeg har fået denne faktura, af en medarbejder hos FDB`s kontor i Rønne


Th. Rübner Wissing står yderst til højre, Bogholder Rasmussen sammen med kontordamen Pelatus Kofoed. Fra venstre ved kulsyreflasken ses Schou, Jens Peter Kofoed Larsen, Schous søn, der er ved at binde stål tråd over sodavands flaskens kork prop, manden i det hvide tøj, var kendt under navnet puste Møller. De andre personers navne er mig ubekendte, navnene har jeg fået at Potte Hans, hans far er Jens Peter Kofoed Larsen, de boede på Lindevej i Rønne, det er også derfra jeg har fotografiet, jeg fik det af Potte Hans, da han først i firserne solgte huset og flyttede over til sin broder og svigerinde, hun havde udtrykkeligt sagt, at han ikke måtte tage noget med.

 

Dette er en kopi af glas pladen, Bornholmske billeder.

 Annonce fra dyrskue kataloget 1940Vejviseren fra 1902Beklager den dårlige kvalitet, men kopien er meget gammel